Polityka prywatności serwisu www.smakop.pl

1. Informacje Ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników strony internetowej dostępnej pod adresem elektronicznym www.smakop.pl (dalej jako: „Serwis”).

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest sklep internetowy SMAKOP, dostępny pod adresem internetowym www.smakop.pl , prowadzony jest przez Armanda Kwaśkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Armand Kwaśkiewicz SMAKOP, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6581886993, REGON 260755961.

Aby skontaktować się z nami w sprawie danych osobowych, proszę pisać na adres biuro@smakop.pl lub przesłać list pocztą tradycyjną na adres SMAKOP, Koczwara 6W, 26-200 Końskie z dopiskiem „Dane osobowe”. 

2. Informacje w Formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
 6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

Przekazane nam dane osobowe będziemy wykorzystywać w celach:

 • Prowadzenia działalności handlowej

Państwa dane osobowe przetwarzamy przede wszystkim w celu realizacji działalności obejmującej doradztwo, oferowanie, sprzedaż oraz dostawę produktów i usług. Pozostawienie swoich danych umożliwiają zamówienie produktów i usług za pośrednictwem Strony.

 • Cele informacyjne

Państwa dane są przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na pytania zadane nam za pośrednictwem formularzy zamieszczonych na Stronie lub wiadomości email, a także w celu wysyłania powiadomień dotyczącej przebiegu realizacji zamówienia.

 • Cele marketingowe

Państwa dane osobowe przetwarzamy dla naszych celów marketingowych, co oznacza w szczególności wysyłania wiadomości e-mail z informacjami handlowymi na temat produktów oraz usług.

 • Rekrutacja

Przeprowadzania przez nas procesu rekrutacji, w związku z przesłanym nam przez CV lub innymi dokumentami aplikacyjnymi, 

3. Informacja o Plikach Cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi Serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. Czas nadejścia zapytania.
  2. Czas wysłania odpowiedzi.
  3. Nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP.
  4. Informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.
  5. Adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik.
  6. Informacje o przeglądarce użytkownika.
  7. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

5. Udostępnienie Danych

Przekazane nam dane osobowe udostępniamy podmiotom trzecim wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody. O konieczności udostępnienia tych danych podmiotowi trzeciemu zostaniecie Państwo poinformowani. Macie Państwo prawo nie wyrazić zgody na udostępnienie przez nas Państwa danych osobowych takim podmiotom. Państwa dane osobowe możemy udostępnić naszym pracownikom, współpracownikom, podwykonawcom, dostawcom, ubezpieczycielom, jednak wyłącznie w zakresie w jakim będzie to niezbędne dla zrealizowania przez nas celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności. Osoby te są zobowiązane do zachowania takich danych w poufności. Przekazane nam dane osobowe mogą być przez nas udostępnione podmiotowi trzeciemu wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych. 

Państwa dane osobowe możemy udostępnić podmiotom trzecim w szczególności przypadku:

 1. Wyrażenia przez Państwa zgody na takie udostępnienie.
 2. Gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa.
 3. Ody zostaniemy do tego zobowiązani na mocy orzeczenia sądu lub decyzji innego właściwego organu, w związku toczącym się postępowaniem  prowadzonym przez właściwe organy.

5. Dostęp do Danych Osobowych

Zapewniamy Państwu prawo dostępu do danych osobowych w każdym czasie, w związku z czym możecie je Państwo modyfikować lub poprawiać. Macie Państwo także prawo żądania uaktualnienia lub całkowitego usunięcia przez nas Państwa danych osobowych. Prośbę taką należy przesłać na adres biuro@smakop.pl. Zapewniamy, że niezwłocznie podejmiemy odpowiednie działania w celu spełnienia Państwa prośby pod warunkiem, że będzie to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. 

Możecie Państwo w każdym czasie skontaktować się z nami w celu uzyskania informacji czy i w jaki sposób wykorzystujemy lub zamierzamy wykorzystywać dane osobowe.

6. Bezpieczeństwo Danych Osobowych

Stosujemy odpowiednie procedury i wykorzystujemy odpowiednie środki techniczne w celu zabezpieczenia danych osobowych przed ich utratą, nieuprawnionym dostępem osób trzecich, niewłaściwym zastosowaniem, zmianą lub zniszczeniem. Jednakże pomimo podejmowanych przez nas, z zachowaniem najwyższej staranności, działań całkowite zabezpieczenie danych osobowych przed wszystkimi występującymi zagrożeniami nie jest możliwe. Państwa dane osobowe przechowujemy na chronionych w odpowiedni sposób serwerach. 

Przekazane nam dane osobowe będziemy przetwarzać wyłącznie przez okres czasu niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności lub do chwili, w której zażądacie Państwo usunięcia przez nas tych danych. 

6. Zmiany Polityki Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.